SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Programy rolnośrodowiskowe
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski
Wymiar: 30 godz.


Krajobraz rolniczy to środowisko występowania wielu, nierzadko zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. W celu ich ochrony, już od kilkunastu lat w Unii Europejskiej stosuje się finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących w sposób „przyjazny” dla przyrody, ogólnie znane jako programy rolnośrodowiskowe. Polska jako członek UE ma również możliwości korzystania z tych programów od 2004 roku.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką dotycząca działania 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”. Zakres tematyczny fakultetu obejmuje następujące zagadnienia: rolnictwo jako czynnik kształtujący środowisko przyrodnicze, pozaprodukcyjne funkcje obszarów rolniczych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, charakterystyka zasobów przyrodniczych Polski na terenach rolniczych, wpływ intensywności gospodarki rolnej na środowisko przyrodnicze, ochrona przyrody na terenach rolniczych.
Na tym tle przedstawione zostaną wymogi formalne i ekonomiczne realizacji programów rolnośrodowiskowych: Wspólna Polityka Rolna; Sektorowy Program Operacyjny; Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich; Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza.


Zalecana literatura:
1. Bartoszuk H., Dembek W., Dobrzyńska N., Marczakiewicz P., Kołomyjska I., Maciejczak M., Bołtromiuk A. 2004: Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy”. WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Warszawa.
2. Liro A., 2002: Programy rolnośrodowiskowe – instrument ekologizacji gospodarki rolnej. IUCN Poland. Warszawa.
3. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003: Ekologiczna Sieć NATURA 2000 – Problem czy Szansa. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
4. Tyburski J., Bartoszuk H., Górski A., Szymkiewicz M., Załuski T. 2000: Walory przyrodnicze użytków rolnych i sposoby ich ochrony. Na przykładzie Zielonych Płuc Polski w latach 1997-1999. Fundacja IUCN Poland. Warszawa
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 kk