SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Hodowla zwierząt alternatywnych
Prowadzący: dr inż. Witold Strużyński
Wymiar: 30 godz. - zajęcia praktyczne


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z grupą zwierząt, których hodowla charakteryzuje się niską nakładowością materiałową i lokalową, a które są stosunkowo mało znane (raki, ślimaki, owady karmowe). Zadaniem jest zapoznanie z metodami, systemami i ekonomiką hodowli wymienionych grup zwierząt. Omówione zostaną najważniejsze gatunki (m. in. raki szlachetne i błotne, ślimaki winniczki i Achatina, karaczany, świerszcze, patyczaki, kruszczyce), ich biologia, ekologia i znaczenie gospodarcze. Na podstawie tej wiedzy przedstawione zostaną sposoby chowu i hodowli wybranych gatunków. Szczególna uwaga zwrócona będzie na sposoby utrzymania, pomieszczenia, żywienie oraz pielęgnację, choroby oraz ich profilaktykę.
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 kk