SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 

Jesteś w » GALERIA
PO NAJECHANIU NA ZDJĘCIE POJAWI SIĘ JEGO OPIS. MOŻE POMÓC W ODBIORZE TREŚCI :)Bliskie spotkania z naszymi podopiecznymi.
Autorką zdjęć jest Marta Sobierajska


Zielone warmińskie pagórki.
Badamy wpływ wypasu ekstensywnego bydła na środowisko przyrodnicze.Zajęcia dytaktyczne z przedmiotu "Alternatywne systemy produkcji zwierzęcej"
dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach. Maj 2007.
Badamy wpływ wypasu ekstensywnego owiec rasy wrzosówka na środowisko przyrodnicze.

Prace terenowe w Zakładzie Zoologii. Ilustrowane wspomnieniami Srebrnej Strzały.
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski