SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Fotografia przyrodnicza
Prowadzący: dr inż. Witold Strużyński
Wymiar: 30 godz. - wykłady (10 godz.), zajęcia terenowe (20 godz.)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami aparatów fotograficznych (budowa i ich wykorzystanie) techniką wykonywania zdjęć i procesem ich wywoływania. Studenci będą wykonywać zdjęcia mikroskopowe, makroskopowe oraz fotografię terenową (zdjęcia dzikich zwierząt). Studenci zapoznają się z możliwością obróbki komputerowej – skanowanie uzyskanych autorskich negatywów, kadrowanie komputerowe itp.


Tematyka wykładów:
1/ historia fotografii, techniki fotograficzne, chemia w służbie fotografii
2/Rodzaje aparatów fotograficznych i ich budowa
3/ Obiektywy fotograficzne i ich wykorzystanie
4/ Filtry fotograficzne, systemy nasadkowe – efekty ich zastosowania
5/ Błony fotograficzne, światłoczułości, przeznaczenie, metody ich wywoływania
6/ Dodatkowy sprzęt fotograficzny (statywy, ekrany fotograficzne, lampy błyskowe, światłomierze – metody ich stosowania)
7/ Przesłona i migawka – technika wykonywania fotografii
8/ Studium fotograficzne – sposoby wykonywania zdjęć w wybranych grupach tematycznych, zdjęcia statyczne i dynamiczne, kadrowanie
9/ Fotografia cyfrowa ( sprzęt i technika wykonywania zdjęć)

Tematyka zajęć ćwiczeniowo-terenowych:
1/ Pierwsze próby praktycznego wykonywania zdjęć (bez podbudowy teoretycznej–początek semestru)
2/ Wykorzystanie praktyczne zdobytej wiedzy wykładowej – zdjęcia tzw manualne z aparatu typu lustrzanka małoobrazkowa, posługiwanie się światłomierzem, kadrowanie
3/ Wykonywanie zdjęć w warunkach naturalnych – sposoby maskowania, podchodzenie i kadrowanie zwierząt dzikich
4/ Wywoływanie zdjęć metodą tradycyjną (praca w ciemni), skanowanie zdjęć obróbka komputerowa
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski