SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 

Przedmioty obowiązkowe:
- Zoologia MSOŚ
- Fauna Polski MSOŚ


Fakultety:
- Ochrona przyrody w krajobrazie rolniczym
- Programy rolnośrodowiskowe
- Restytucja zwierząt
- Fauna ekosystemów wodno-błotnych i jej ochrona
- Czynna ochrona przyrody
- Fotografia przyrodnicza
- Fauna Polski
- Hodowla zwierząt alternatywnych
- Agri-environmental schemes – Stairway to (environmental) Heaven?
- Fauna of Poland
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski