SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 

Jesteś w » PUBLIKACJEPublikacje pracowników Zakładu Zoologii


1991

1. Mrácek Z., Bednarek A., Webster J.M.1991. Cuticular structures of J2 and J3 juveniles of the entomophilic family Heterorahbditidae. J. Nematol.,23: 542-543.
2. Mrácek Z., Bednarek A.1991 - The morphology of laterial fields of infective juveniles of entomopathogenous nematodes of the family Steinernematidae (Rhabditida). Nelatologica, 37: 63-71.
3. Strużyński W. 1991 Rak pręgowaty. Możliwości jego hodowli w szkolnym akwarium. Biologia w szkole nr 5:271-273.

1992
1. Mrácek Z., Bednarek A. 1992.- Cuticular structure of J2 and J3 in Heterorhabditidae. Nematologica, 38: 386-390.
2. Gaugler R., Bednarek A.1992. Campbell - Ultraviolet inactivation of Heterorhabditid and Steinernematid nematodes. J. Inv.Pathol., 59: 155-160.
3. Pezowicz E.1992 - Migrations of invasive larvae of Steinernema carpocapsae (Weiser) towards their host insects. Entomonematologia, Pol. "Copernicus" Soc. of Natur. Vol.1(2): 7-14.

1993
Sandner H., Bednarek A.1993. - Nematodes ecologically related to insects. W: Methods in Soil Zoology. (red. M.Górny, L. Grüm). Elsevier, PWN, Warszawa, 187-197.

1994
1. Kamionek M. - 1994. Badania nad technologią produkcji biopreparatu opartego na bazie nicieni entomofilnych. Raport końcowy projektu badawczego finansowanego przez 3 lata przez KBN. pp.49.
2. Strużyński W. 1994 Rak pręgowaty- rakiem przyszłości. Przegląd Rybacki 5/94: 9-14.

1995
1. Ignatowicz S., Pezowicz E., Kamionek M.1995 - Compatibility of azadirachtin nematode Steinernema feltiae Filipjev in controling insect pests. Neem Newsletter 12 (2) April-June 1995.
2. Kamionek M., Pezowicz E., Głowacka B. 1995- Nicienie entomofilne na terenach leśnych o różnym stopniu skażenia zanieczyszczeniami przemysłowymi. Prace IBL ser. B nr.24: 63-71.
3. Strużyński W. 1995 Badania wstępne potencjału rozrodczego samic raka pręgowatego (Orconectes limosus). XVI zjazd Polskiego Tow.Zoolog. Łódź 14-16 IX 1995: 155.

1996
1. Ignatowicz S., Pezowicz E., Kamionek M. 1996. - Effects of azadirachtin on entomopathogenic nematodes, Steinernemafeltiae (Filipjew). Pestycydy. nr. 2: 17-21

1997
1. Bednarek A. The agricultural system as a complex factor effect the population of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae) in the soil. IOBC wprs Bulletin, 24(4): 155-161, 1997.
2. Bednarek A., Gaugler R. 1997. - Compatibility of soil amendments with entomopathogenic nematodes. J.Nematol.,29 (2): 220-227.
3. Kamionek M., Pezowicz E., Węclewska G. 1997. - The effect of ecological conditions on the behavior of entomopathogenic nematodes (Steinernematidae) on the soil environment. Ann.Warsaw Agricult.Univ.- SGGW, Anim.Sci. 33, 4-13.
4. Pezowicz E., Ignatowicz S., KamionekM.1997 - Comparative effects of water extracts of seeds of the Indian neem tree Azadiracta indica A. Juss, a plant -derived insecticidae, Neemix TM, and the synthetic insecticidae, Bancol 50 WP, on the efficacy ot the entomogenous nematode, Steinernema feltiae (Filipjev). Ann.Warsaw Agricult.Univ.- SGGW, Horticult. 18, 32-39.
5. Pezowicz E., Kamionek M., Bednarek A. 1997.- Wpływ związków ołowiu i miedzi na nicienie entomofilne (Steinernematidae). II Konf. Naukowa "Oddziaływanie jonów metali na mikroorganizmy, Kraków, 15 maja 1997: 67-75.
6. Pezowicz E., Kamionek M., Węclewska G. 1997.- The investigation of the technology of production of a biopreparation based on the entomopathogenic nematodes. Ann.Warsaw Agricult. Univ.- GGW, Anim.Sci. 33, 16-23.

1998
1. Bednarek A.1998. Agricultural system as a complex factor effect the population of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae) in the soil. Konf. IOBC-COST. COST 819, Entomopathogenic nematodes. Activity Report 1997, European Com DG XII.
2. Ignatowicz S., Miętkiewski R., Pezowicz E.1998. - Compatibility of botanical insecticides with entomopathogenic fungi and entomogenous nematodes. IOBC wprs Bulletin, ed. P.H. Smits, vol 21(4), 9-13.
3. Pezowicz E., Kamionek M., Bednarek A.1998. - The influence of heavy metals on entomopathogenic nematodes (Rhabditida:Steinernematidae). Insect Pahogens and Parasitic nematodes wprs. Bulletin Vol.21(4), pp. 203-206.
4. Strużyński W. Śmietana P. 1998. Rak rakowi nierówny. Biuletyn Wędkarski Polskiego Związku Wędkarskiego.Nrl/98 Warszawa
5. Strużyński W. 1998 Ratujmy nasze rodzime raki. Biuletyn Wędkarski Polskiego Związku Wędkarskiego Nr3/98,pl9-20. Warszawa
6. Strużyński W. Śmietana P. 1998. Ochrona rodzimych gatunków raków wobec zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się obcych gatunków. Przegląd Rybacki nr 6,p29-32 Poznań.
7. Strużyński W. Śmietana P. 1998. Situation of crayfish in Poland. XII-th International Symposium August 3-9.1998 Augsburg/Germany p.70.
8. Strużyński W. 1998. Próby reintrodukcji raka błotnego (Astacus leptodactylus Esch.) w wodach województwa warszawskiego. V Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 4-7 czerwca 1998 Bromierzyk, p23-24.

1999
1. Bednarek A. - Możliwości zastosowania nicieni entomofilnych oraz bakterii i grzybów entomopatogenicznych w integrowanej ochronie szkółek i upraw leśnych przed pędrakami chrabąszczowatych (Melolontinae). Raport końcowy Grantu KBN nr 5PO6BO6912, pp.56, 1999.
2. Bednarek A. - Nowe możliwości zwalczania pędraków chrabąszczy (Melolonthinae) w uprawach leśnych. Sylwan, CXLIII, 4: 107-113, 1999.
3. Jarmuł J., M. Kamionek - The influence of lead nitrate Pb(NO)3 on entomopathogenic nematode (Steinernematidae,Heterorhobditidae). Chemistry for Agriculture ,Velke Losiny, Nov.17-19.11.1999, 145-150, 1999.
4. Strużyński W., Śmietana P. 1999. On the distribution of crayfish in Poland - Freshwater Crayfish 12 Augsburg-Bavaria-Germany 1999, 825-829.
5. Strużyński W. 1999. Reproductive potential of Orconectes limosus,rsif. Females in the waters of Central Poland - , International Association of Astacologist -Regional Meeting, 2-6 sierpień Astrahan 1999, str. 33 (wersja ang.), str.15 (wersja roś.).
6. Strużyński W. 1999.Choroby raków - zagadnienia coraz bardziej aktualne - Magazyn Weterynaryjny 6/1999, vol.8 nr 44, str 53-56.
7. Strużyński W. 1999. Raki w wodach Niziny Mazowieckiej - stan z lat 1969-75 oraz 1989-98. Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 20-23 wrzesień Słupsk, str.268-269.
8. Strużyński W. 1999.Zagrożenie rodzimych raków przez gatunki amerykańskie - Przemysław Śmietana Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 20-23 wrzesień Słupsk, str.269-271.
9. Strużyński W. 1999.Rak szlachetny (Astacus astacus) reliktem naszych wód - Przegląd Rybacki 1/1999,XXIV, str.26-30.
10. Strużyński W., Niemiec T. 1999. Procambarus ciarkii, Girard - potencjalnym zagrożeniem naszych wód - Przegląd Rybacki 5/1999 str29-34.
11. Śmietana P., Strużyński W. 1999. Porównanie płodności ekologicznej samic raka szlachetnego Astacus astacus L. z dwóch wybranych jezior Pomorza Środkowego. Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 20-23 wrzesień Słupsk, str.281.
12. Śmietana P., Strużyński W. 1999. Raki - zarys ogólnej sytuacji w kraju - Magazyn Przemysłu Rybnego nr 2 (10) str.80-82.

2000
1. Bednarek A., Popowska-Nowak E., Pezowicz E., Kamionek M., Malinowski H., Bajan C. 2000. - Possibility of the integrated coctrol of Mellolonta larvae.Integrated Controlof soil pest group "Melelonta" IOBC wprs.Bulletin 23(8), pp.15-18.
2. Bednarek A., Popowska-Nowak E., Pezowicz E. 2000- Kamionek M. Influence of pesticides carbosulfan and carbofuran on the mortality and pathogenity of entomopathogenic nematodes and fungus. IOBC wprs.Bulletin vol.23 (2), pp.115-117.
3. Jarmuł J., Kamionek M. 2000.- Effect of Pb (II) ions on mortality of the IJs of Steinernama feltiae Filipjev and Heterorhabditis megidis Poinar. Chemia i Inżynieria Ekologiczna. 7 (10): 1023-1029.
Jarmuł J.,Kamionek M. 2000. - The influence of lead ions in artificially polluted sand on the ability of Steinernema feltiae Filipjev to infect a host insect (Galleria mellonella L.). Chemistry for Agriculture.International Scientic - research seminar, Velke Losiny. pp. 150-153.
4. Kotlarska-Mordzińska J., Goszczyński W., Bednarek A. 2000.- Susceptibility of the cockroach, Blatta orientalis L. to entomopathogenic nematodes. IOBC wprs Bulletin, 23 (2): 39-41.
5. Strużyński W. 2000. Sytuacja raków w wodach śródlądowych Polski - II krajowa Konferencja Hodowców i Producentów Karpiowatych Ryb Reofilnych - Brwinów 2-4 luty 2000 r :5 5-61.
6. Strużyński W. 2000. Porównanie populacji raka pręgowatego {Orconectes limosus. Raf.) z jeziora Zamkowego i stawu Arkadia - XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich- Białystok 4-8.09.2000. str.252.
7. Strużyński W. 2000.Współbytowanie raka błotnego {Astacus leptodactylus, Esch.) i raka pręgowatego {Orconectes limosus. Raf.) w jeziorze Białym - Witold Strużyński, XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich- Białystok 4-8.09.2000, str.252-253.
8. Strużyński W. 2000. Rak szlachetny {Astacus astacus. L.) w Polsce - I Konferencja Astakologów Polskich - Poznań 6.10.2000r:11-12 (wygłoszony referat).
9. Strużyński W. 2000. Aktywność płciowa raka pręgowatego {Orconectes limosus. Raf.) jako element ekspansji w wodach śródlądowych Polski - I Konferencja Astakologów Polskich - Poznań 6.10.2000r: 21-22 (wygłoszony referat).
10. Strużyński W., Niemiec T. 2000. Podchów wylęgu raka błotnego {Astacus leptodactylus, Esch.) na bazie granulatów pstrągowych - I Konferencja Astakologów Polskich - Poznań 6.10.2000r: 23-24 (wygłoszony referat).
11. Strużyński W. 2000. O rakach słów kilka - Koniczynka-pismo ekologiczne 2000/2:2

2001
1. Jarmuł J., Kamionek M. 2001.- The effect of cadmium ions on growth of Seinernema feltiae Filipjev in the host's (Galleria mellonellaL.) body. Chemistry for Agriculture.International Scientic - research seminar, Velke Losiny, pp.367-369, 2001.
2. Jarmuł J., Kamionek M. 2001.- Effect of lead compounds on the intensity and extent of infection of Galleria mellonella L. caterpillars by entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae FilipjevChem.Inż. Ekol. 8, (6) : 601-608.
3. Jarmuł J., Kamionek M. 2001. - An effect of lead compounds on the invasive properties of Ijs of Steinernema feltiae Filipjev in the soil habitat. Anim.Sc.38: 39-42.
4. Pezowicz E., Ignatowicz S. 2001. - Effects of gamma radiation on the entomopathogenic nematodes (Steinernematidae). 2001. COST Action 819. Developments in entomopathogenic nematode/bacterial research. EUR 9696: 307-310.
5. Strużyński W. 2001. Crayfish Symposium held in Poland. Crayfish News Vol.23 no.2/3: 4
6. Strużyński W., Krzywosz T. 2001. The noble crayfish (Astacus astacus) in Poland past present and perspectives. Knowladge-Based Management of European Crayfishes. IAA European Meeting. University of Poitier- France: 40.
7. Strużyński W. 2001. Victor Kulesh, Anatoly Alechnovich The occurance and habitat preferences of the noble crayfish (Astacus astacus,L.) and narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus, Esch) in freshwater of Belarus and Poland. Annales Animal of Science 38: 27-31.
8. Strużyński W. 2001. Attemps to restore populations of the narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus, Esch.) by hatching and rearing the brood under controlled conditions Annals of Warsaw Agricultural University, Animal of Science No.38 :33-37.
9. Strużyński W., Niemiec T. 2001.Podchów wylęgu raka błotnego Astacus leptodactylus, (Esch.) przy zastosowaniu pasz przemysłowych. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14: 107-114.
10. Strużyński W. 2001rozdział "Raki w wodach Niziny Mazowieckiej". Strategie Ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej - pod red. Kot H., Dombrowski A.Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce: 281-292.
11. Strużyński W. 2001. Raki w wodach Polski - ich dramaty i kariery. Magazyn Przyrodniczy Salamandra 14 (1/2001):33-35.
12. Strużyński W. 2001. Ochrona zwierząt - jej formy, efekty i perspektywy. Koniczynka 9:3.
13. Strużyński W. 2001. .Raki bez tajemnic - rozpoznawanie raków występujących w wodach Polski. Magazyn Przyrodniczy Salamandra 15 (2/2001).
14. Strużyński W. 2001. Raki w Polsce - rozpoznawanie poszczególnych gatunków. Kraska 7,2:51-54.
15. Sznyk A., Bednarek A. 2001 - Possibility for the control of phorid and sciarid flies in mushroom houses. (W: Development of entomppathogenic nematode/ bacterial research. Red. C.T.Griffin, A.M.Brunell, M.J.Downes, R.Mulder) EC, COST Action 819. EUR 19696, 97-102.

2002
1. Bednarek A. 2002. - Badania nad możliwością integracji metody chemicznej i biologicznej w zwalczaniu ziemiórek i zadrowatych. Grant Promotorski KBN nr 50/07250026.( Raporet końcowy: Praca doktorska: mgr Sznyk_Basałyga Porównanie biologicznej i integrowanej metody zwalczania szkodników upraw pieczarek Lycoriella solani (Diptera:Sciaridae i Megaselia halterata (Diptera:Phoridae). pp.121.
2. Bednarek A., Kamionek M., Pezowicz E. 2002. - Zwalczanie pędraków Melolonthinae jako przykład integrowanej metody zwalczania szkodników w lasach. Przegląd Hodowlany PTZ, 60: 125-140.
3. Janiak A., Dąbrowski D., Kowalczyk M., Strużyński W. 2002. Wiederbesatzmaßnahmen fur den Edelkrebs (Astacus astacus L.) in den Gewassern des Mazowiecki Landschaftsparks. Gefahrdungsanalyse und Schutzstrategien fur Europaische Flusskrebse - Prenzlau (Brandenburg): 8-9.
4. Jarmuł J., Kamionek M. 2002.- Effect of zinc and copper in contamined soils on a polution of entomopathogenic nematodes in the host's (Galleria mellonella L.) body.Chem.InZ.Ekol. 9 (2-3): 169-173.
5. Jarmuł J., Kamionek M. 2002. - Heavy metals in soilsalong municipal artery - an example of Puławska street in Warsaw.Chem.Inż.Ekol.9 (2-3): 175-179.
6. Jarmuł J., Kamionek M. 2002. - Effect of lead nitrate on a population of the nematodes Steinernema feltiae Filipjev developing in the body of its host Galleria mellonella L. Chem.Inż.Ekol. 9 (4): 367-371.
7. Niemiec T., Strużyński W. 2002. Hodowla i żywienie raków w aspekcie ochrony gatunków zagrożonych. XXXI sesja naukowa KNZ-PAN "Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i ich praktyczne implikacje. Wrocław 11-12.06.2002: 149-151.
8. Pezowicz E., Popowska-NowakE.2002 - Niechemiczne metody zwalczania czarnuchowatych w przechowalniach pasz i brojlerniach. Raport końcowy KBN, za okres 1999-2002, pp.81.
9. Sulgostowska T., Strużyński W. 2002. Zmiany w populacjach zwierząt wodnych w aspekcie zanieczyszczenia środowiska. Przegląd Hodowlany, zesz. Nauk. 60: 115-124.
10. Strużyński W. 2002. Program czynnej ochrony raków. Las Polski 22:16-17.
11. Strużyński W., Krzywosz T. 2002. The Noble crayfish (Astacus astacus) in Poland past present and perspectives. Annales Animal of Science 39.
12. Strużyński W. 2002. Branchiobdella s. on the spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Raf.)-first finding in Poland. Symposium of IAA. Mexico.
13. Strużyński W. 2002.. Sexual activity of the spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Raf.) as a factor of its expansion in Polish freshwaters. Symposium of IAA. Mexico.
14. Strużyński W. 2002. The program for restocking noble crayfish (Astacus astacus L.) in middle-east Poland. Freshwater Crayfish 13: 175-179.

2003
1. Jarmuł J., M. Kamionek. 2003. Survival and migration abilites of S.feltiae Filipjev in a habitat contaminated by lead ionsChem.Inż.Ekol.10(3-4):281-284
2. Jarmuł J., M. Kamionek. 2003. The influence of cadmium ions on the behaviour of Steinernema feltiae Filipjev Ijs in soil. Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes IOBC wprs Bull. 2003,26(1): 197 - 202.
3. Jarmuł J., M. Kamionek. 2003.Wpływ jonów ołowiu i kadmu na nicienie entomopatogeniczne Steinernema feltiae Filipjev. Instytut Ochrony Środowiska Warszawa Tom II Obieg Pierwiastków w Przyrodzie ( red. B.Gworek), Warszawa:479 - 485.

2004
1. Jarmuł J., M. Kamionek. 2004. Effect of environmental pollutionon selected invertabrate species. Chem. Inż. Ekol.11(2 - 3):144 - 150.
2. Jarmuł J., M. Kamionek. 2004. Influence of lead and cadmium ions on caterpillars of Galleria mellonella L. on the entomophatogenic nematode Seinernema feltiae Filipjev. Chem. Inż. Ekol.11(2 - 3):151 - 156.
3. Jarmuł J., M. Kamionek. 2004. The effect of cadmium and lead in contaminated soil on the population of entomophatogenic nematodes in the host's (Galleria mellonella L.) body. Chemistry for Agriculture.International Scientic, (Ed.Górecki H et al.) Vol 6: 389 - 393.

2005
1. M. Kamionek, Jarmuł J., Pezowicz E.2005. Effect of herbicides on Enchytraeus sp.(Annelida: Oligochaeta). Ecol. Chem.Engin.12(8):811 - 816.
2. Pezowicz E, M. Kamionek, Jarmuł J. 2005. Effect of zinc and cadmium on phatogenicity and fertility of entomopathogenic nematodes. Ecol. Chem.Engin.12(8):841 - 845.
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski